Bracket Robot Pack-Blue Add-on Pack

Thương hiệu: Make Block
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Makeblock là một nền tảng xây dựng mã nguồn mở biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Bất kể ý tưởng của bạn là gì và nó có vẻ bất khả thi hay không, Makeblock sẽ biến nó thành hiện thực bằng cách cung cấp các bộ phận cơ khí và mô-đun điện tử khác nhau, chẳng hạn như dầm, tấm, đầu nối, động cơ, giá đỡ, cảm biến, trình điều khiển, bộ điều khiển, v.v. Đặc trưng bởi "Mở, Vui vẻ và Sáng tạo" thông qua mDrawbot, mBot, mElephant 3D Printer, XY Plotter, Starter Robot Kit và Ultimate Robot Kit, Makeblock đã trở thành một trong những công ty phần cứng thông minh tốt nhất luôn nỗ lực tạo ra sự khác biệt.

9 Công trình mẫu được cung cấp

Vật liệu nhôm mạnh mẽ

Cấu trúc ví dụ: Arduino, Scratch 2.0, Robotics, mBot

Makeblock Bracket Robot Pack chứa các khung và tấm được sử dụng thường xuyên nhất trong nền tảng Makeblock, bạn có thể sử dụng chúng để tạo các cấu trúc đặc biệt.

Danh sách chi tiết

2 X Plate 3x6

1 X Plate 7x9 B

1 X Plate I1

2 X Plate O1

4 X Plate 45°

1 X Disc D72

2 X Belt Connector

2 X Bracket 3x3

1 X Bracket 3x6

1 X Bracket U1

Product Description

Makeblock is an open source construction platform that turns your ideas into reality. No matter what your idea is and however impossible it looks like, Makeblock will make it possible by providing various mechanical parts and electronic modules, such as beams, plates, connectors, motors, brackets, sensors, drivers, controllers, and etc. Characterized by "Open, Fun, and Creative" thru mDrawbot, mBot, mElephant 3D Printer, XY Plotter, Starter Robot Kit and Ultimate Robot Kit, Makeblock has become one of the best intelligent hardware companies that strive to make differences.

  • 9 Example Constructions provided

  • Strong aluminum material

  • Example constructions: Arduino, Scratch 2.0, Robotics, mBot

The Makeblock Bracket Robot Pack contains most frequently used brackets and plates in Makeblock platform, which you can use to make special constructions.

Part List:

2 X Plate 3x6

1 X Plate 7x9 B

1 X Plate I1

2 X Plate O1

4 X Plate 45°

1 X Disc D72

2 X Belt Connector

2 X Bracket 3x3

1 X Bracket 3x6

1 X Bracket U1

Bank transfer infomation: Account name: LE TAN CUONG Account number: 0381 000 505 860 Vietcombank (VCB), Thu Duc branch Pls put your oder information detail in transfer content • Indruino Technology Solution 67-69 D2 street, Linh Tay ward, Thu Duc district, HCM city • Phone: (+84)28 3636 0636 Fax: (+84)28 3636 0636 • Email: indruino.isteam@gmail.com • Website: www.isteamrobot.com
Chèn code app review tại đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: