Electrionic Add-on Pack for mBot/Starter/mBot ranger/other

Thương hiệu: Make Block
Liên hệ

Tại sao lại chọn Makeblock?

Makeblock là một nền tảng xây dựng mã nguồn mở biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Bất kể ý tưởng của bạn là gì và nó có vẻ bất khả thi hay không, Makeblock sẽ biến nó thành hiện thực bằng cách cung cấp các bộ phận cơ khí và mô-đun điện tử khác nhau, chẳng hạn như dầm, tấm, đầu nối, động cơ, giá đỡ, cảm biến, trình điều khiển, bộ điều khiển, v.v. Đặc trưng bởi "Mở, Vui vẻ và Sáng tạo" thông qua mDrawbot, mBot, mElephant 3D Printer, XY Plotter, Starter Robot Kit và Ultimate Robot Kit, Makeblock đã trở thành một trong những công ty phần cứng thông minh tốt nhất luôn nỗ lực tạo ra sự khác biệt.

Mô tả Sản phẩm

  • Sử dụng chúng trên Makeblock Starter Robot Kit hoặc Inventor Electronic Kit để xây dựng các dự án thú vị hơn.

  • Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, LED RGB, màn hình 7-Segment.

  • 8 mô-đun điện tử bao gồm.

Danh sách chi tiết

1 x Me Light Sensor

1 x Me PIR Motion Sensor

1 x Me Temperature Sensor - Waterproof (DS18B20)

1 x Me RGB LED

1 x Me 7-Segment display - Red

1 x Me Joystick

1 x Me Potentionmeter

1 x Me RJ25 Adapter

2 x 6P6C RJ25 cable - 20cm

1 x 6P6C RJ25 cable - 35cm

10 x Socket Cap Screw M4x8 - Button Head

10 x Nut M4

Hướng dẫn

http://learn.makeblock.com/en/starter-robot-kit-bluetooth-version/#Electronics

Why Choose Makeblock?

Makeblock is an open source construction platform that turns your ideas into reality. No matter what your idea is and however impossible it looks like, Makeblock will make it possible by providing various mechanical parts and electronic modules, such as beams, plates, connectors, motors, brackets, sensors, drivers, controllers, and etc. Characterized by "Open, Fun, and Creative" thru mDrawbot, mBot, mElephant 3D Printer, XY Plotter, Starter Robot Kit and Ultimate Robot Kit, Makeblock has become one of the best intelligent hardware companies that strive to make differences.

Product Description

  • Use them on Makeblock Starter Robot Kit or Inventor Electronic Kit to build more interesting projects;

  • Light sensor, motion sensor, temperature sensor, RGB LED, 7-Segment display;

  • 8 electronic modules included.

Packing List:

1 x Me Light Sensor

1 x Me PIR Motion Sensor

1 x Me Temperature Sensor - Waterproof (DS18B20)

1 x Me RGB LED

1 x Me 7-Segment display - Red

1 x Me Joystick

1 x Me Potentionmeter

1 x Me RJ25 Adapter

2 x 6P6C RJ25 cable - 20cm

1 x 6P6C RJ25 cable - 35cm

10 x Socket Cap Screw M4x8 - Button Head

10 x Nut M4

Instruction

http://learn.makeblock.com/en/starter-robot-kit-bluetooth-version/#Electronics

Bank transfer infomation: Account name: LE TAN CUONG Account number: 0381 000 505 860 Vietcombank (VCB), Thu Duc branch Pls put your oder information detail in transfer content • Indruino Technology Solution 67-69 D2 street, Linh Tay ward, Thu Duc district, HCM city • Phone: (+84)28 3636 0636 Fax: (+84)28 3636 0636 • Email: indruino.isteam@gmail.com • Website: www.isteamrobot.com
Chèn code app review tại đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: