Me Ultrasonic Sensor V3.0 Sensor

Thương hiệu: Make Block
Liên hệ

Mô tả Sản phẩm

  • Đi kèm với thư viện Arduino để dễ dàng lập trình

  • Bảo vệ quá dòng. Kết nối dễ dàng với giao diện 6 Pin RJ25

  • Được gắn nhãn với thẻ màu vàng và tương thích với Me Base Shield và Me Baseboard

  • Chân đột phá 54mm để kết nối với dây nhảy

  • Các lỗ lắp M4 khoảng cách 16mm, tương thích với dầm Makeblock, đèn LED chỉ báo trên bo mạch để gỡ lỗi và phản hồi.

Makeblock là một nền tảng xây dựng mã nguồn mở biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Cho dù ý tưởng của bạn là gì và nó có khả thi đến đâu, Makeblock sẽ biến nó thành hiện thực bằng cách cung cấp các bộ phận cơ khí, mô-đun điện tử và phần mềm khác nhau. Makeblock đã trở thành một trong những công ty phần cứng thông minh tốt nhất luôn nỗ lực tạo ra sự khác biệt.

Me Ultrasonic Sensor V3.0 là phiên bản cải tiến của Me Ultrasonic Sensor V2.0, chất lượng tốt hơn và hoạt động ổn định hơn. Me Ultrosonic Sensor có thể được sử dụng để điều chỉnh khoảng cách hoặc tránh chướng ngại vật, từ 3cm đến 4m. Với thư viện Arduino mà chúng tôi cung cấp, người dùng có thể nhận được khoảng cách trực tiếp và sử dụng mô-đun một cách dễ dàng.

Dải phát hiện

3cm ~ 4m, tốt nhất ở góc 30 độ.

Các tài liệu

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này, vui lòng truy cập

http://learn.makeblock.com/en/me-ultrasonic-sensor/

Product Description

  • Comes with Arduino library for easy programing

  • Over-current protection. Easy wiring with 6 Pin RJ25 interface

  • Labeled with yellow tag and compatible with Me Base Shield and Me Baseboard

  • 54mm breakout pins for connecting with jumper wires

  • 16mm interval M4 mounting holes, compatible with Makeblock beams, on board indicator LEDs for debugging and feedback.

Makeblock is an open source construction platform that turns your ideas into reality. No matter what your idea is and however impossible it looks like, Makeblock will make it possible by providing various mechanical parts, electronic modules and software. Makeblock has become one of the best intelligent hardware companies that strive to make differences.

The Me Ultrasonic Sensor V3.0 is the improvement version of Me Ultrasonic Sensor V2.0, better quality and perform more stable. Me Ultrosonic Sensor can be used to messure distance or obstacle avoidance, from 3cm to 4m. With the Arduino library we provide, users can get the distance directly and use the module easily.

Detecting range

3cm~4m, best in 30-degree angle.

Documents

For more information about this product, please visit

http://learn.makeblock.com/en/me-ultrasonic-sensor/

Bank transfer infomation: Account name: LE TAN CUONG Account number: 0381 000 505 860 Vietcombank (VCB), Thu Duc branch Pls put your oder information detail in transfer content • Indruino Technology Solution 67-69 D2 street, Linh Tay ward, Thu Duc district, HCM city • Phone: (+84)28 3636 0636 Fax: (+84)28 3636 0636 • Email: indruino.isteam@gmail.com • Website: www.isteamrobot.com
Chèn code app review tại đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: