OpenCM9.04-C

Thương hiệu: Robotis
613,000₫

Tổng quan

OpenCM9.04 là bộ điều khiển mã nguồn mở chạy trên ARM Cortex-M3 32 bit.

Tất cả phần cứng và phần mềm đều được tiết lộ.

Tất cả các Dynamixel đều có thể được điều khiển khi sử dụng bộ phụ kiện là bo mạch mở rộng 485.

Sử dụng Cáp USB (Micro-B) để tải các chương trình lên bo mạch.

Thiết bị đầu cuối JTAG / SWD có thể được sử dụng để chạy các chương trình phát triển thương mại.

Các công cụ lập trình khác nhau là tùy chọn.

 - Phần mềm lập trình tích hợp ROBOTIS, RoboPlus

 - Công cụ phát triển mã nguồn mở, Arduino IDE

 - Thư viện mở, DYNAMIXEL2Arduino

※ OpenCM IDE không còn được hỗ trợ.

Đóng gói

OpenCM9.04-C

1

1x20 PIN Header Socket

2

1x20 BOXHeader Socket

2

Micro USB Cable 1

1

Instruction Manual

1

Thông số kỹ thuật

CPU

STM32F103CB (ARM Cortex-M3)

Điện áp hoạt động

5V ~ 16V

Điện áp khuyên dùng

5V for USB

7.4V for DYNAMIXEL XL Series (LB-040 3.7V x 2)

(485 Expansion Board recommended to control DYNAMIXELs requiring 12V or higher)

Cổng I/O

26

Timer

8

Analog In(ADC)

10 (12bit)

Flash

128 Kbytes

SRAM

20 Kbytes

Clock

72Mhz

USB

1 (2.0 Full Speed)

USART

3

SPI

2

I2C(TWI)

2

Debug

JTAG & SWD

Ngõ TTL(3Pin)

4 (XL-320 exclusive)

Cổng Sensor(5 Pin)

4 (ROBOTIS Sensor can be used)

Kích thước

27 mm X 66.5 mm

Khối lượng

13g

Tương thích với

DYNAMIXEL: XL-320

* Người dùng phải kết nối.

* Tất cả các sản phẩm DYNAMIXEL đều có thể được sử dụng khi sử dụng Bo mạch mở rộng OpenCM485.

Kết nối không dây : ZIG-110A, BT-110A, BT-210, BT-410

                    Infrared receiver OIR-10 (Not available when using RoboPlus firmware)

Cảm biến bên ngoài : ROBOTIS Sensors

Tên bộ phận

 

Chú ý

Bảng mở rộng OpenCM 485, hỗ trợ TTL và RS-485, có thể được sử dụng để điều khiển tất cả các loại DYNAMIXEL, chẳng hạn như AX, MX, X và P-Series.

Khi sử dụng OpenCM9.04-C để điều khiển DYNAMIXEL, nguồn điện riêng phải được cung cấp cho DYNAMIXEL.

RoboPlus có thể được sử dụng khi bo mạch được kết nối với PC qua USB Downloader LN-101 hoặc BT-210.

(PC phải có thiết bị Bluetooth để kết nối Bluetooth)

ROBOTIS OpenCM IDE chỉ có thể được sử dụng qua Cáp USB Micro 5PIN.

KHÔNG THỂ sử dụng đồng thời RoboPlus và ROBOTIS OpenCM IDE.

Phần mềm cơ sở phải được thay đổi tùy thuộc vào phần mềm được sử dụng.

(Vui lòng tham khảo Sách hướng dẫn điện tử để thay đổi chương trình cơ sở)

Links

Features

OpenCM9.04 is an open-source controller that runs under 32bit ARM Cortex-M3.

All hardware and software are disclosed.

 

All Dynamixels can be controlled when using the accessory set of 485 expansion board.

Uses USB Cable (Micro-B) to download programs onto the board.

JTAG / SWD terminal can be used to run commercial developmental programs.

 

Various programming tools are optional.

 - ROBOTIS integrated programming software, RoboPlus

 - ROBOTIS development tool, OpenCM IDE

 - Open Source development tool, Arduino IDE

Package Components

OpenCM9.04-C1
1x20 PIN Header Socket2
1x20 BOXHeader Socket2
Micro USB Cable 11
Instruction Manual1

H/W Specifications

CPUSTM32F103CB (ARM Cortex-M3)
Operation Voltage5V ~ 16V
Recommended Voltage

5V for USB

7.4V for DYNAMIXEL XL Series (LB-040 3.7V x 2)

(485 Expansion Board recommended to control DYNAMIXELs requiring 12V or higher)

External I/O26
Timer8
Analog In(ADC)10 (12bit)
Flash128 Kbytes
SRAM20 Kbytes
Clock72Mhz
USB1 (2.0 Full Speed)
USART3
SPI2
I2C(TWI)2
DebugJTAG & SWD
TTL port (3Pin)4 (XL-320 exclusive)
External Sensor(5 Pin)4 (ROBOTIS Sensor can be used)
Dimensions27 mm X 66.5 mm
Weight13g

Compatible Products

DYNAMIXEL: XL-320

* Users must attach connectors. 

* All DYNAMIXEL products can be used when OpenCM485 Expansion Board is used.

 

Wireless Communication : ZIG-110A, BT-110A, BT-210, BT-410

 Infrared receiver OIR-10 (Not available when using RoboPlus

 firmware)

 

External Sensor : ROBOTIS Sensors

Parts Name

Caution

The OpenCM 485 Expansion Board, which supports TTL and RS-485, can be used to control all types of

DYNAMIXELs, such as AX, MX, X and PRO Series.

When using the OpenCM9.04-C to control the DYNAMIXEL, a separate power supply must be supplied to the DYNAMIXEL.

 

RoboPlus can be used when the board is connected to the PC via USB Downloader LN-101 or BT-210.

(PC must have Bluetooth device for Bluetooth connection)

 

ROBOTIS OpenCM IDE can be used only via Micro 5PIN USB Cable.

The RoboPlus and ROBOTIS OpenCM IDE CANNOT be used simultaneously.

The firmware must be changed depending on the software to be used.

(Please refer to the e-Manual for change the firmware)

Links
Bank transfer infomation: Account name: LE TAN CUONG Account number: 0381 000 505 860 Vietcombank (VCB), Thu Duc branch Pls put your oder information detail in transfer content • Indruino Technology Solution 67-69 D2 street, Linh Tay ward, Thu Duc district, HCM city • Phone: (+84)28 3636 0636 Fax: (+84)28 3636 0636 • Email: indruino.isteam@gmail.com • Website: www.isteamrobot.com
Chèn code app review tại đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: