OpenCR1.0

Thương hiệu: Robotis
5,542,000₫

TỔNG QUAN

Phần cứng, phần mềm, sơ đồ, PCB Gerber, BOM và mã nguồn phần sụn của OpenCR1.0, bộ điều khiển chính được sử dụng trong nền tảng giáo dục ROS chính thức TurtleBot3, có thể truy cập và công khai.

Hỗ trợ RS-485 và TTL để điều khiển Dynamixels, đồng thời cung cấp UART, CAN và nhiều môi trường giao tiếp khác, cũng có sẵn các công cụ phát triển như Arduino IDE.

Nó có ưu điểm là có thể hoạt động mạnh mẽ hơn khi được sử dụng với bộ điều khiển chủ như SBC (Máy tính bảng đơn).

Nó cung cấp nhiều nguồn độc quyền khác nhau dựa trên ROS, để bạn có thể tối đa hóa các chức năng của OpenCR1.0 khi sử dụng ROS 

Có gì ở trong nào?

1 x OpenCR1.0 Controller

1 x USB Micro B Cable

Thông số kỹ thuật phần cứng

Mặt hàng                                                Specifications

Bộ điều khiển                                 STM32F746ZGT6 / 32-bit ARM Cortex®-M7 with FPU (216MHz, 462DMIPS)

Cảm biến                                        Gyroscope 3Axis, Accelerometer 3Axis, Magnetometer 3Axis (MPU9250)

Lập trình                                          ARM Cortex 10pin JTAG/SWD connector

                                                         USB Device Firmware Upgrade (DFU)

                                                         Serial

Chân mở rộng                                32 pins (L 14, R 18) *Arduino connectivity

                                                         Sensor module x 4 pins

                                                         Extension connector x 18 pins

Mạch giao tiếp                                USB (Micro-B USB connector/USB 2.0/Host/Peripheral/OTG)

                                                         TTL (B3B-EH-A / Dynamixel)

                                                         RS485 (B4B-EH-A / Dynamixel)

                                                         UART x 2 (20010WS-04)

                                                         CAN (20010WS-04)

Led và nút nhấn                             LD2 (red/green) : USB communication

                                                         User LED x 4 : LD3 (red), LD4 (green), LD5 (blue)

                                                         User button x 2

Nguồn                                             External input source

                                                        5 V (USB VBUS), 7-24 V (Battery or SMPS)

                                                        Default battery : LI-PO 11.1V 1,800mAh 19.98Wh

                                                        Default SMPS : 12V 5A

                                                        External output source

                                                        12V@1A(SMW250-02), 5V@4A(5267-02A), 3.3V@800mA(20010WS-02)

                                                        External battery Port for RTC (Real Time Clock) (Molex 53047-0210)

                                                        Power LED: LD1 (red, 3.3 V power on)

                                                        Reset button x 1 (for power reset of board)

                                                        Power on/off switch x 1

Kích thước                                    105 x 75 mm

Khối lượng                                    60 g

Features

OpenCR1.0 (Open-source Control module for ROS) is an open source robot controller embedded with a powerful MCU from the ARM Cortex-M7 line-up. 

The hardware, software, schematics, PCB Gerber, BOM, and firmware source codes of the OpenCR1.0, 

the main controller used in the official ROS education platform TurtleBot3, are accessible and open to the public. 

Supports RS-485 and TTL to control the Dynamixels, and offers UART, CAN and a variety of other communication environment, development tools such as Arduino IDE are available as well. 

It has the advantage of being able to operate more powerfully when used with a host controller such as SBC (Single Board Computer). 

It provides various exclusive sources based on ROS, so that you can maximize the functions of OpenCR1.0 when using ROS.

Package Components
OpenCR1.01
USB Micro B Cable
 
1
H/W Specifications

Diagram 

Compatible Products

Dynamixel X-Series 

Dynamixel AX/MX Series (Requires Molex-JST convertible cable)

Dynamixel PRO Series (Requires Molex-JST convertible cable)

Robotis Sensor Product

 

 

Bank transfer infomation: Account name: LE TAN CUONG Account number: 0381 000 505 860 Vietcombank (VCB), Thu Duc branch Pls put your oder information detail in transfer content • Indruino Technology Solution 67-69 D2 street, Linh Tay ward, Thu Duc district, HCM city • Phone: (+84)28 3636 0636 Fax: (+84)28 3636 0636 • Email: indruino.isteam@gmail.com • Website: www.isteamrobot.com
Chèn code app review tại đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: