OpenManipulator-X RM-X52-TNM

Thương hiệu: Robotis
32,612,000₫

Đặc tính

Là một robot mã nguồn mở nhỏ gọn dựa trên nền ROS.

Tên sản phẩm: OpenManipulator -X

Loại sản phẩm: RM- X52- TNM

DYNAMIXEL XM-430 có tải trọng cao.

Dễ dàng sử dụng với PC hoặc nển tảng di động như TB3 Wafflr Pi.

Cung cấp mã nguồn và môi trường phát triển giúp bạn vận hành nó ngay lập tức với TB3 Waffle Pi

Bạn có thể tự do lựa chọn và sử dụng PC hoặc Bộ điều khiển, ví dụ: OpenCR.

Cung cấp nhiều loại phần mềm mã nguồn mở cũng như bản vẽ 3D và dữ liệu CAD để nghiên cứu và phát triển.

Các chi tiết

XM430-W350-T 5
Exclusive Plastic Frame Set  1
FR12- H101K 2
FR12- H104K  1
FR12-S101K1
FR12-S102K2
HN12- I101 Set 3
Robot Cable Set X3P( by length)5
Bolt and Nut Set 1
Rubber Pad( Finger Tip)2 typers x2
Phillips Screwdriver1
Allen Wrench( by type) 3

 Thông số kĩ thuật

DYNAMIXEL XM430-W350-T

Nguồn điện (bán riêng)                           12v

Góc quay tự do                                        5( 4DOF+ 1DOF Gripper)

Tải trọng                                                   500g

RPM( joint)                                               46RPM

Trọng lượng( sau khi lắp ráp)                700g

Chiều dài                                                  380mm

Hành trình kẹp                                         20~75mm

Giao diện                                                  TTL Level Multi Drop BUS

Phẩn mềm                                                ROS. DYNAMIXEL SDK, Ardduino, Processing

Bộ điều khiển( bán riêng)                       PC, OpenCR

Kích thước

Các ứng dụng khác nhau

Phụ kiện bán riêng

Nguồn SMPS 12V 5A, U2D2 Power Hub board

Bộ điều khiển OpenCR or PC

Giao diện U2D2

ETC. Base Plate-02

Feature

Compact open source robot based on ROS.

Product Name: OpenManipulator-X

Model Name: RM-X52-TNM


It has a high payload as DYNAMIXEL XM-430 model is applied.  

Easy to use with PC or mobile platform such as TB3 Waffle Pi. 

Provides source code and development environment which helps you immediately operate it with TB3 Waffle Pi

You can freely select and use either PC or Controller e.g. OpenCR.

Provides a variety of open source software as well as 3D drawings and CAD data for research and development.

Package Component

H/W Specification

Various Applications

Sold Seperately

Caution

Power supply, and controller are not included.
Please purchase separately


Compatible with TB3 controller and power.

The assembly manual is not included, but you can download the PDF file on online for free.

(Refer to below link)
Package Contents

Links

 

Bank transfer infomation: Account name: LE TAN CUONG Account number: 0381 000 505 860 Vietcombank (VCB), Thu Duc branch Pls put your oder information detail in transfer content • Indruino Technology Solution 67-69 D2 street, Linh Tay ward, Thu Duc district, HCM city • Phone: (+84)28 3636 0636 Fax: (+84)28 3636 0636 • Email: indruino.isteam@gmail.com • Website: www.isteamrobot.com
Chèn code app review tại đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: