Optical Encoder Motor-25 9V/86RPM

Thương hiệu: Make Block
Liên hệ

  • Kiểm soát tốc độ và chuyển động của động cơ một cách chính xác;

  • Tốc độ thời gian thực và phản hồi vị trí;

  • Có thể kết nối dễ dàng với trình điều khiển động cơ mã hóa bằng cách sử dụng cáp động cơ mã hóa 6P;

  • Người dùng có thể tùy chỉnh thông số PID của riêng mình bằng phần mềm độc lập;

  • Nó cung cấp khả năng bảo vệ quá tải.

  • Control the speed and the movement of the motor precisely;

  • Real-time speed and position feedback;

  • Can be connected with encoder motor driver easily by using the 6P encoder motor cable;

  • Users can customize their own PID parameter by self-contained software;

  • It provides overload protection.

Bank transfer infomation: Account name: LE TAN CUONG Account number: 0381 000 505 860 Vietcombank (VCB), Thu Duc branch Pls put your oder information detail in transfer content • Indruino Technology Solution 67-69 D2 street, Linh Tay ward, Thu Duc district, HCM city • Phone: (+84)28 3636 0636 Fax: (+84)28 3636 0636 • Email: indruino.isteam@gmail.com • Website: www.isteamrobot.com
Chèn code app review tại đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: